Vision

Visionen er at skabe vedvarende stabilitet i ejerboligmarkedet, således at køb og salg ikke i samme grad som hidtil er afhængig af den enkeltes kreditværdighed i traditionel forstand, men i stedet af løbende indtægter og fornøden likviditet.

Ved Bo Option sælges i første omgang kun en betinget ejendomsret på basis af en udbetaling, hvorefter ejendomsretten for begge parter er svævende, indtil endelig betaling finder sted. Herved opnås en økonomisk afklaring for begge parter, hvilket indebærer en forøgelse af omsætningen af fast ejendom og dermed en styrkelse af samfundets økonomiske hjul.

 

Bo Option er baseret på et landsdækkende, effektivt, gennemsigtigt og organiseret marked, hvor der er klarhed over vilkårene, og hvor risiciene er afdækket på behørig vis.

Det er vores formodning, at 33 % af alle handler fremover vil ske på Bo Options vilkår, og at de fleste heraf vil resultere i endeligt skøde.