Om denne side

Denne hjemmeside stilles til rådighed af advokatfirmaet
Kyed & Jybæk CVR nr. 25627709, hjemmehørende i København.

Ophavsret
Indholdet på hjemmesiden og andet materiale udviklet om Bo Option er ophavsretligt beskyttet efter gældende lovgivning. Korte uddrag må gerne gengives med tydelig kildeangivelse og henvisning til www.booption.dk. Længere uddrag, lagring, kopiering og anden form for gengivelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra advokatfirmaet Kyed & Jybæk.

Ansvar
Oplysningerne på hjemmesiden er kun beregnet til at give læseren en generel information og vejledning om forhold af interesse. Oplysningerne kan ikke betragtes som hverken juridisk eller anden professionel rådgivning og kan ikke træde i stedet herfor.

Selvom vi hele tiden søger at sikre, at de oplysninger, der fremgår af hjemmesiden, er korrekte og opdaterede, kan advokatfirmaet Kyed & Jybæk ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. Advokatfirmaet Kyed & Jybæk er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle resultater, der følger af anvendelsen af informationerne på denne hjemmeside.

 

Visse links har forbindelse til websider eller dokumenter, der vedligeholdes af tredjepart, og som advokatfirmaet Kyed & Jybæk derfor ikke har indflydelse på eller kontrol over. Advokatfirmaet Kyed & Jybæk er derfor ikke ansvarlig for indholdet på disse eksterne hjemmesider, og disse links repræsenterer ikke en godkendelse fra Advokatfirmaet Kyed & Jybæks side af indholdet eller den eksterne hjemmeside som helhed.

Personoplysninger
Brugen af denne hjemmesides offentlige del er fuldstændig anonym. Der indsamles ikke oplysninger, der kan identificere brugerne direkte, og brugerne bliver ikke bedt om at aflevere personlige informationer for at kunne anvende hjemmesiden.

Når brugerne bliver bedt om at afgive personlige oplysninger, sker dette kun i forbindelse med særlige tjenester og tilbud. Oplysningerne opbevares sikkert af advokatfirmaet Kyed & Jybæk og videregives ikke til tredjepart.