Kendte begreber

Ligesom en schweizerkniv, der består af flere enkeltdele, er Bo Option grundlæggende sammensat og inspireret af fire kendte begreber:

  • Dansk Ejendomsmæglerforenings standardkøbsaftale for ejerboliger, fritidshuse og grunde
  • Centrale dele af By- og Boligministeriets autoriserede lejekontrakt for beboelse
  • Betinget skøde efter tinglysningslovens regler
  • Fortrydelsesret i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.