Standarddokumenter

Dokumentationen omkring Bo Option hviler på allerede kendte dokumenter indenfor ejendomshandel.

Det betyder, at Dansk Ejendomsmæglerforenings standardkøbsaftale anvendes suppleret med Bo Optionsvilkårene.

Endvidere anvendes sædvanlig formidlingsaftale med et Bo Optionstillæg, salgsbudget med driftstillæg for første år af boperioden og salgsopstilling med en ekstra kolonne, der viser købers boligudgifter ved køb på Bo Option.