Få risici

Med Bo Option er der fokus på at undgå alt for store ricisi ved ejendomshandel, hvilket er vigtigt for både købere og sælgere.

Baggrunden for ønsket om boligskift kan være tvingende omstændigheder i den enkeltes liv, fx begrundet i begivenheder som skilsmisse, familieforøgelse og jobskifte, hvor der ikke er tid til at vente flere år på, at ejendomsmarkedet retter sig.

Køber kan trygt indgå en handel uden at skulle påtage sig større risici end ved et tidsbegrænset lejemål. Snarere tværtimod – i retspraksis er det således fastslået, at lejer ikke har en fortrydelsesret ved indgåelse af en lejeaftale, som lejer alligevel ikke ønsker at benytte sig af.

Mæglers involvering forhindrer endvidere ’fup-lejemål’, ligesom der ved Bo Option indgås aftale om sikring af boligens funktionalitet.

 

For sælger er Bo Option ligeledes en tryg og reel chance for at komme ud af en fastlåst situation. I de fleste tilfælde vil Bo Option desuden være en forløber for et endeligt salg til Bo Optionskøberen og ellers en brobygning til prismæssigt bedre tider.

Sælger undgår en uoverskuelig prisnedsættelse af ejendommen nu og her og at skulle binde an med et uigennemskueligt virvar af regler om udlejning af ejerboliger. Regler, der indeholder flere skjulte risikofaktorer i relation til lejefastsættelse, uopsigelige lejemål som følge af ikke bæredygtig saglig begrundelse osv.

Alle handler kan foregå via de sædvanlige kanaler, hvor en ejendomsmægler påtager sig salgsarbejdet, et pengeinstitut gennemgår købers betalingsevne og opretter øremærkede konti i henholdsvis købers og sælgers navne til brug for betaling af prioritetsydelser m.v., og en advokat varetager berigtigelsen af Bo Optionsaftalen med tinglysning af betinget skøde.