Driftstillæg

Prototype driftstillæg ejerbolig Bo Option - Sælgers økonomi - ejendomsværdiskat, ejendomsskat, renovation, forsikring, ejerforeningsbidrag, rottebekæmpelse, skorstensfejning, indvendig vedligeholdelse afholdes af køber -
Realkreditlån (80 %), 1.600.000, Kontantpris 1.995.000, 6 låneprofiler.
Fortrydelsespræmie 30.000

2,5 % obligationslån med afdrag    
 
Købsrenteindtægter 6,22 % af 1.895.000 117.944  
 
Rente af restudbetaling 1 % af 70.000 kr. 700  
 
Realkredit renter + bidrag - 52.536 Positiv likviditet
 
Bruttoindtægt 1. år 66.108 519
 
Skat af nettorenteindtægt max 42 % heraf -27.765  
 
Nettoindtægt 1. år 38.343 Afdrag 37.824
2,5 % obligationslån uden afdrag    
 
Købsrenteindtægter 6,22 % af 1.895.000 117.944  
 
Rente af restudbetaling 1 % af 70.000 kr. 700  
 
Realkredit renter + bidrag - 59.160 Positiv likviditet
 
Bruttoindtægt 1. år 59.484 34.501
 
Skat af nettorenteindtægt max 42 % heraf - 24.983  
 
Nettoindtægt 1. år 34.501 Afdrag 0
F 5 kontantlån med afdrag    
 
Købsrenteindtægter 12 x 0,48 % af 1.895.000 109.152  
 
Rente af restudbetaling 3 % af 72.569 kr. 2.177  
 
Realkredit renter + bidrag - 37.140 Positiv likviditet
 
Bruttoindtægt 1. år 74.189 2.232
 
Skat af nettorenteindtægt 37,5 % heraf - 27.821  
 
Nettoindtægt 1. år 46.368 Afdrag 44.136
4 % obligationslån uden afdrag    
 
Købsrenteindtægter 12 x 0,48 % af 1.895.000 109.152  
 
Rente af restudbetaling 3 % af 72.569 kr. 2.177  
 
Realkredit renter + bidrag -77.280 Positiv likviditet
 
Bruttoindtægt 1. år 34.049 21.281
 
Skat af nettorenteindtægt 37,5 % heraf -12.768  
 
Nettoindtægt 1. år 21.281  
F 1 kontantlån uden afdrag    
 
Købsrenteindtægter 12 x 0,48 % af 1.895.000 109.152  
 
Rente af restudbetaling 3 % af 72.569 kr. 2.177  
 
Realkredit renter + bidrag -30.240 Positiv likviditet
 
Bruttoindtægt 1. år 81.089 50.681
 
Skat af nettorenteindtægt 37,5 % heraf -30.408  
 
Nettoindtægt 1. år 50.681  
F 5 kontantlån uden afdrag    
 
Købsrenteindtægter 12 x 0,48 % af 1.895.000 109.152  
 
Rente af restudbetaling 3 % af 72.569 kr. 2.117  
 
Realkredit renter + bidrag - 37.920 Positiv likviditet
 
Bruttoindtægt 1. år 73.409 45.881
 
Skat af nettorenteindtægt 37,5 % heraf -27.528  
 
Nettoindtægt 1. år 45.881  

Sælger afholder evt. udgifter til Større Reparationer, anlægsbidrag og til- slutningsafgifter til det offentlige samt ekstraordinære bidrag til ejerforening.