Driftstillæg

Prototype driftstillæg ejerbolig Bo Option - Sælgers økonomi
realkreditlån (80 %), 1.600.000, Kontantpris 1.995.000, 6 låneprofiler.
Fortrydelsespræmie fx 27.431

3,5 % obligationslån med afdrag    
 
Købsrenteindtægter 12 x 0,48 % af 1.895.000 109.152  
 
Rente af restudbetaling 3 % af 72.569 kr. 2.177  
 
Realkredit renter + bidrag - 69.101 Negativ likviditet
 
Bruttoindtægt 1. år 42.228 6.267
 
Skat af nettorenteindtægt 37,5 % heraf -15.836  
 
Nettoindtægt 1. år 26.392 Afdrag 32.659
F 1 kontantlån med afdrag    
 
Købsrenteindtægter 12 x 0,48 % af 1.895.000 109.152  
 
Rente af restudbetaling 3 % af 72.569 kr. 2.177  
 
Realkredit renter + bidrag - 29.568 Positiv likviditet
 
Bruttoindtægt 1. år 81.761 3.749
 
Skat af nettorenteindtægt 37,5 % heraf - 30.660  
 
Nettoindtægt 1. år 51.151 Afdrag 47.352
F 5 kontantlån med afdrag    
 
Købsrenteindtægter 12 x 0,48 % af 1.895.000 109.152  
 
Rente af restudbetaling 3 % af 72.569 kr. 2.177  
 
Realkredit renter + bidrag - 37.140 Positiv likviditet
 
Bruttoindtægt 1. år 74.189 2.232
 
Skat af nettorenteindtægt 37,5 % heraf - 27.821  
 
Nettoindtægt 1. år 46.368 Afdrag 44.136
4 % obligationslån uden afdrag    
 
Købsrenteindtægter 12 x 0,48 % af 1.895.000 109.152  
 
Rente af restudbetaling 3 % af 72.569 kr. 2.177  
 
Realkredit renter + bidrag -77.280 Positiv likviditet
 
Bruttoindtægt 1. år 34.049 21.281
 
Skat af nettorenteindtægt 37,5 % heraf -12.768  
 
Nettoindtægt 1. år 21.281  
F 1 kontantlån uden afdrag    
 
Købsrenteindtægter 12 x 0,48 % af 1.895.000 109.152  
 
Rente af restudbetaling 3 % af 72.569 kr. 2.177  
 
Realkredit renter + bidrag -30.240 Positiv likviditet
 
Bruttoindtægt 1. år 81.089 50.681
 
Skat af nettorenteindtægt 37,5 % heraf -30.408  
 
Nettoindtægt 1. år 50.681  
F 5 kontantlån uden afdrag    
 
Købsrenteindtægter 12 x 0,48 % af 1.895.000 109.152  
 
Rente af restudbetaling 3 % af 72.569 kr. 2.117  
 
Realkredit renter + bidrag - 37.920 Positiv likviditet
 
Bruttoindtægt 1. år 73.409 45.881
 
Skat af nettorenteindtægt 37,5 % heraf -27.528  
 
Nettoindtægt 1. år 45.881  

Sælger afholder evt. udgifter til Større Reparationer, anlægsbidrag og til- slutningsafgifter til det offentlige samt ekstraordinære bidrag til ejerforening.