Generelt om kreditværdighed

Bo Option påvirker såvel købers som sælgers fremadrettede kreditværdighed jf. nærmere nedenfor.

Ved kredit, af latin credo, forstås ofte en persons kreditværdighed, som bedømmes efter forskellige kriterier som formuetilstand, likviditet, forretningsudsigter, stabile indtægtsforhold typisk i form af arbejdsindkomst, pålidelighed, evt. registrering som dårlig betaler etc.

Hvorvidt du besidder en kreditværdighed eller ej, afhænger hovedsageligt af din evne til at overholde betingelser og afdrag.

 

I en banks vurdering af en persons kreditværdighed indgår adskillige måneders kontoudtog og lønsedler, og det er vigtigt, at disse ser fornuftige ud i en bankrådgivers øjne. En vurdering af kreditværdighed kan variere fra bank til bank og fra realkreditinstitut til realkreditinstitut, da der stilles forskellige krav. Det er muligt at blive godkendt henholdsvis ikke-godkendt og bagefter opleve det modsatte resultat i et andet institut.

For at blive godkendt til køb af fast ejendom i dag, kan man som grov tommelfingerregel låne cirka tre gange sin bruttoindkomst til boligen, men i visse egne af Danmark er det pt. slet ikke muligt at optage realkreditlån uanset kreditværdighed.