Bo Option – sælgers økonomi

Det ellers eksisterende alternativ til salg nemlig udlejning, kan have katastrofale konsekvenser for ejeren, idet det i værste fald kan betyde, at en bolig, som er svær at sælge, bliver umulig at sælge.

Selve opbyggelsen af en landsdækkende handelsform, som supplement til de eksisterende handelsformer, gør, at man også kan lægge vægt på indtægterne ved bedømmelsen af den enkeltes økonomi, idet det altid vil være muligt at handle sin ejendom minimum på Bo Option, uanset om vi befinder os i nedgangs- eller opgangstider.

Sælger vil i et stabilt marked foretrække et traditionelt salg, hvis et sådant kan ske til en god pris. Men da udbud og efterspørgsel altid skal hænge sammen, er dette optimale salg desværre ikke altid muligt, hvorfor det er nødvendigt at regne med, at mange købere kun har en relativ kort ejertidshorisont på grund af anden personlige fokus som fx skilsmisse, familieforøgelse, jobskift etc. og derfor ikke er interesseret i at forpligte sig længevarende og gerne vil undgå efterfølgende salgsomkostninger.

Da køb på Bo Option afværger købers risiko for prisfald efter overtagelsen og ikke kaster køber ud i langvarige forpligtelser, må man alt andet lige kunne formode, at de potentielle købere ikke vil være bange for at købe på Bo Option, hvilket øger beslutningshastigheden hos køberemnerne med deraf følge korte liggetider på de udbudte ejendomme.

Reduktionen af liggetidsomkostningerne og tilgangen af løbende indtægter fra det ’svævende’ Bo Optionssalg betyder, at presset hurtigt vil kunne lettes på sælgers økonomi.

 

Hertil kommer, at huslejeindtægterne kan blive reduceret til det halve ved huslejenævnets mellemkomst, og at huslejenævnene på trods af kendte kvadratmeterpriser på udlejede boliger ikke vil oplyse huslejens størrelse ved de trufne afgørelser. Dette er særdeles uhensigtsmæssigt for korrekt huslejefastsættelse ved indgåelse af nye lejemål. Ydermere har du ved Bo Option større sikkerhed i kraft af den deponerede betaling, ligesom mange undersøgelser har vist, at en ejer typisk gør mere ud af sin ejendom end en lejer.

Så snart långiverne har vænnet sig til den nye sikre indtægtsform, vil både Bo Optionssælgerne og långiverne få styrket deres økonomi med den behagelige følge, at banker og realkreditinstitutter kan tilbageføre hensættelser i betydeligt omfang og derved være med til at øge købedygtigheden og efterspørgselen i samfundet.

For den enkelte sælger vil det ydermere være fordelagtigt at sælge på Bo Option i og med, at Købsrenteindtægterne typisk modsvarer renteudgifterne, og nettoindtægten ved Købsrente indkomst vil være forholdsmæssig større end ved tilsvarende nominel brutto arbejdsindkomst.

Købsrenteindtægterne vil ofte gøre det muligt at afdrage gæld eller spare op i Boperioden.

Selv om ejendommen måtte miste værdi i Boperioden, vil et sådant værditab kunne indhentes i en senere Boperiode under en ny Bo Options aftale, evt. med samme køber.