Bo Option – købers økonomi

Det er væsentligt, at køber kan sandsynliggøre at have udsigt til fornøden likviditet i hele Boperioden.

Det er muligt selv for en køber med en betydelig negativ formue at købe på Bo Option, blot vedkommende har indgået behørige aftaler om afvikling af gæld med sine kreditorer.

Har man som køber fx selv solgt en ejendom på Bo Option, vil Købsrenterne tælle med i indtægtsposterne og dermed styrke ens betalingsevne.

Det er faktisk sådan, at et køb på Bo Option kan være med til at forbedre købers formueforhold fx ved købers egen istandsættelse af den købte ejendom og tilgangen af eventuelle værdistigninger udover de Månedlige Tillæg. Desuden kan køber ved stabile indkomster og punktlige betalinger i Boperioden underbygge sin betalingsdygtighed, hvilket er en væsentlig parameter i långivers bedømmelse af kreditværdigheden.

 

Selve det forhold, at køber præsterer 5 % af Kontantprisen fra start, er i sig selv et væsentligt signal for købers økonomiske styrke, og Bo Optionsvilkårenes krav til indbetalinger på Budgetkontoen og Opsparingskontoen er også gode styringsværktøjer.

Det er fornuftigt at høre pengeinstituttets holdning til købers økonomi, men det er sælger, som beslutter, om køber kan få lov til at købe på Bo Option.