Kreditværdighed

Ved køb på Bo Option stilles der ikke de sædvanlige krav til kreditgodkendelse, idet det er sælger selv, der afgør, om købers likviditetsudsigter for Boperioden kan anses for tilstrækkelige.

Uanset hvilke krav der stilles til betalingsevnen, er det afgørende for kreditor i et gældsforhold, at ydelserne bliver betalt efterhånden, som de forfalder

Bo Option påvirker såvel købers som sælgers fremadrettede kreditværdighed jf. Bo Option - købers økonomi og Bo Option - sælgers økonomi