Købers forpligtelser

Ved indgåelse af en ejendomshandel på Bo Optionsvilkår skal køber præstere en sædvanlig betaling på 5 % af kontantværdien, heri inkluderet en evt.fortrydelsespræmie.

Køber skal endvidere månedsvis betale til øremærkede konti:

  • sædvanlige ejerudgifter, dvs. ejendomsskat, forsikring, renovation, ejerforeningskontingent, vand, varme, elektricitet, ejendomsværdiskat udvidet
  • ’Vedligeholdelse’ som nærmere defineret i Bo Optionsaftalen og
  • rentebetalinger af restkøbesummen til sælger (Købsrenter).
 

Købers samlede månedlige ydelser er fastsat, så de stort set svarer til ydelserne ved en sædvanlig ejendomshandel, hvor der alene er optaget et obligationslån på 80 % af købesummen.

Når ejendommen overtages på endeligt skøde, skal køber udover restkøbesummen tillige betale inflationsbaserede månedlige tillæg.

Overblik over købers boligudgifter ved køb på Bo Option fremgår af salgsopstillingen – Her