Endelig handel

Handlen kan gøre endelig i løbet af boperioden, dog senest tre måneder før boperiodens udløb. Tidsfristen skyldes hensynet til sælger, der i givet fald skal træffe foranstaltninger til en ny overdragelse af ejendommen.

På dette tidspunkt skal mægleren tillige ajourføre salgsopstillingen med opdaterede tal, herunder finansieringsformen.