Ideén

Ideén til Bo Option opstod i 2008 og er siden gennem ihærdigt arbejde blevet udviklet til et brugbart handelskoncept.

Idéen kom på baggrund af de omfattende omvæltninger i samfundet, der har medført en betydelig stilstand i boligmarkedet, hvor eksempelvis:

  • en flytning fra en ejerbolig i størstedelen af tilfældene afhænger af et salg
  • udbuddet af ejerboliger aldrig har været større. Der er et ikke-målbart antal ejerboliger, som grundet prisniveauet holdes tilbage fra salg, mindst 200.000 teknisk insolvente boliger, omkring 60.000 ”rigtige ejerlejligheder”/villaer, der er udlejet på lejekontrakter af ofte uheldig standard
  • der er et betydeligt uregistreret behov for lejemål især for førstegangsboligsøgende, studerende, personer med mulighed for et jobskifte i et for dem nyt geografisk område
 
  • presset på den almene sektor er større end nogensinde, idet kun få lejere p.t. tør købe ejerbolig
  • mange personer er boligvalgsusikre separations- og skilsmisseramte
  • mange har økonomi til at leje, men ikke til at eje
  • mange afholder sig fra køb, når de kun forventer at skulle bruge boligen i et kortere tidsrum
  • et stort antal er bange for tab ved videresalg samt manglende dækning for transaktions- og liggetidsomkostninger.